Over March

March Architecten BV is de éénmans-architectenvennootschap van Gunter Mertens, afgestudeerd als architect in 1998.
March Architecten BV is vooral gespecialiseerd in woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie, eengezinswoningen als appartementen. De meest in het oog springende projecten zijn in een hedendaagse stijl, al is er ook interesse voor meer klassieke projecten. Opvolging van uw project gebeurt steeds door dezelfde persoon, vanaf de eerste besprekingen tot ontwerp en werfopvolging. Ervaring met zowel traditionele bouwmethodes in metselwerk en beton als met houtskeletbouw. Voor de stabiliteitsberekeningen van zowel beton, staal als hout wordt steeds beroep gedaan op ingenieursbureau.

Energiezuinig bouwen is niet enkel een modewoord, het is een noodzaak voor de toekomst. Meer isoleren is de dringende boodschap, in combinatie met andere maatregelen zoals gecontroleerd ventileren en eventueel zonneboiler of warmtepomp. De wetgeving omtrent Energieprestatie en binnenklimaat (EPB), vormt al sinds 2006 een kader om het energieverbruik in uw woning af te toetsen aan zijn doeltreffendheid. Sinds mei 2011 ben ik door het Vlaams Energieagentschap officieel erkend als "Energiebewust Architect" voor het ontwerpen van woningen die al verder gingen dan de op dat moment van toepassing zijnde wetgeving. Intussen zijn er al enkele "Bijna-Energie-Neutrale woningen" (BEN-woning) en zelfs een passiefhuis aan mijn portfolio toegevoegd.

Voor de energetische berekeningen en EPB-verslaggeving wordt nauw samengewerkt met een gespecialiseerd bureau.

Kort CV

Behaalde diploma's, getuigschriften en ervaring

* 1990 : Getuigschrift LST hout - Gemeentelijk Technisch Instituut St.-Jozef Kalmthout (GITOK)
* 1993 : Diploma en kwalificatie HST bouwbedrijf - Gemeentelijk Technisch Instituut St.-Jozef Kalmthout (GITOK)
* 1995 : Diploma van Kandidaat in de Architectuur - Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Architectuur St.-Lucas Brussel 
* 1998 : Diploma van Licentiaat in de Architectuur - Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Architectuur St.-Lucas Brussel

* 1990 - 1998 : Vakantiejobs in de bouwsector als metserdiender, bekister, ijzervlechter, timmerman, plaatser van gyproc- en systeemplafonds.
* 1998 - 2000 : Wettelijke stage bij 2 verschillende architectenbureaus.

* 1998 : Oprichting eenmanszaak March - Gunter Mertens- Architect

* 1998 - ... continue bijscholing door vormingscursussen ingericht door de overheid of het NAV (Vlaamse Architectenorganisatie)
(oa. houtbouw, rioleringstechnieken, warmtepompen, voedselhygiëne in horeca, gevelbekleding, meergezinswoningen, Codex Ruimelijke ordening, EPB, ventilatie, luchtdicht bouwen, omgevingsloket, BEN-woningen, S-peil...)

* 2011 : certificaat Energiebewust Architect, uitgereikt door VEA, Vlaams Gewest en NAV

* 2020 : Oprichting March Architecten BV

March Architecten BV
Gunter Mertens

 De Roerdomp 29
2920 Kalmthout

 0497 / 500 947

BE 0749 426 849

     
Ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten provincie Antwerpen..

Copyright 2018

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®